Asiantuntijamme

Asiantuntijamme ovat työskennelleet biotalouden ja cleatechin sektorilla strategian laadinnassa, markkinoinnissa sekä eri teknologioiden parissa. Tuomme yrityksellesi syvän asiantuntemuksen ja uusia menestystekijöitä.

Mikko Ahokas FM

Mikko Ahokas FM

CEO

Mikko on kokenut energia- ja ympäristöalan asiantuntija, jolla on monipuolinen koulutus sekä ympäristö- että prosessitekniikan aloilta. Mikko on työskennellyt lähes 20 vuotta energiaan, bio- ja kiertotalouteen, ympäristötekniikkaan, biopolttoaineisiin ja konepajateollisuuteen liittyvissä hankkeissa. Mikon polku yrittäjäksi on kulkenut mm. St1 Biofuelsin ja WSP Finland Oy:n kautta.

Hänen erityisaluettaan ovat mm. prosessi- ja konseptisuunnittelut, kannattavuus- ja kassavirta-analyysit ja due diligencet.

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

Jori Jokela FM

Jori Jokela FM

Asiantuntija

Jori on toiminut ympäristöasiantuntijana mobiiliteollisuudessa yli kymmenen vuotta, jossa tutuiksi ovat tulleet mm. ympäristölainsäädäntö, materiaalien hallinta ja niiden valinnat ympäristönäkökohtien suunnasta tarkasteltaessa, prosessien kehitys ja projektitehtävät.

Jori on erikoistunut erityisesti elektroniikkateollisuuden ympäristöasioihin (REACH, RoHS, WEEE), sekä ympäristötiedon hallintatyökaluihin (esim. Dassault MCC ja PTC Insight).

Eelis Paukku OTM & TkK

Eelis Paukku OTM & TkK

Asiantuntija

​Eelis on oikeustieteiden maisteri Lapin yliopistosta sekä tekniikan kandidaatti Oulun yliopistosta. Hän on erikoistunut liikejuridiikkaan, ympäristö- ja vero-oikeuteen.

Kaupallisissa ja teknisissä asioissa Eeliksen erikoisalaa ovat strateginen suunnittelu, tilastollinen prosessinjohtaminen ja projektinhallinta, joissa hän on osoittanut osaamistaan menestymällä erilaisissa case-kilpailuissa. Parhaillaan Eelis tekee väitöskirjaa Lapin yliopistolla ympäristö- ja kauppaoikeudesta.

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Asiantuntija

lkka toimii Maconilla bio- ja kiertotalouden erikoisasiantuntijana. Kaupallistamispalvelut ovat hänen erityisalaansa. Ilkalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten biotaloushankkeiden suunnittelusta, järjestelyistä ja toteutuksista. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen julkishallinnon ja elinkeinoelämän hankkeiden suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta aina investointeihin saakka.

Heikki Ojamo Prof.

Erikoisasiantuntija

Heikki on toiminut aiemmin Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston bioprosessitekniikan professorina. Yliopistouransa lisäksi Heikki on toiminut tutkijana elintarvikeyritys Cultorin tutkimuskeskuksessa sekä pienemissä bioteknologiayrityksissä.

Heikillä on laaja kokemus erilaisista bioprosesseista, aina niiden kehittämisestä skaalaukseen saakka.

Tommi Mäkelä Tradenomi (AMK) & Prosessitekniikan eat

Asiantuntija

​Tommi toimii Maconilla asiantuntijana teollisuuden prosessiturvallisuuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Hänellä on prosessitekniikan koulutus, sekä yli kymmenen vuoden työkokemus prosessiteollisuuden tuotantotehtävistä, projekteista ja esimiestehtävistä. Hänellä on myös kaupallisen alan ammattikorkeakoulukoulutus.

Sanna Taskila TkT

Sanna Taskila TkT

Varatoimitusjohtaja, asiantuntija

Sanna on tekniikan tohtori ympäristö- ja bioprosessitekniikan alalta. Sannalla on 15 vuoden työkokemus sekä bio- ja kiertotalousteemaisten hankkeiden rahoituksesta ja tutkimuksen koordinoinnista Oulun yliopistolla, että asiantuntijatehtävistä liittyen mm. resurssitehokkuuteen, sivuvirtojen käyttöön ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

Sannan erityisosaamista ovat Maconin tutkimuspalvelut sekä yritysten rahoitusinstrumentit ja investorimateriaalit.

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Ilkka Kovalainen Insinööri (AMK)

Asiantuntija

lkka toimii Maconilla bio- ja kiertotalouden erikoisasiantuntijana. Kaupallistamispalvelut ovat hänen erityisalaansa. Ilkalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten biotaloushankkeiden suunnittelusta, järjestelyistä ja toteutuksista. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen julkishallinnon ja elinkeinoelämän hankkeiden suunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta aina investointeihin saakka.

Johanna Alakerttula KTM & FM

Erikoisasiantuntija

Johanna toimii asiantuntijana erityisesti jätehuoltoon ja tuottajavastuuseen sekä jätelainsäädäntöön ja ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Hänellä on kokemusta kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyvistä hankkeista ja hankehakemusten laatimisesta sekä hankkeiden arvioinnista. Kiertotalouteen ja ympäristöasioihin liittyvä strategisen tason kehittäminen on myös hänen osaamiskenttäänsä.

Koulutukseltaan Johanna on ympäristötieteiden ja kauppatieteiden maisteri ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus valtiolta luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä jätehuollon valvonta- ja kehitystehtävistä.

Petri Tervasmäki TkT

Erikoisasiantuntija

Petri työskentelee tutkijana Oulun yliopistolla bioprosessitekniikan alalla ja lisäksi olutmestarina Tornion Panimolla.

Petri toimii erilaisissa bioteknisiin prosesseihin liittyvissä hankkeissa mm. entsyymitekniikan ja teollisten prosessien asiantuntijana.

Risto Kallio DI

Erikoisasiantuntija

Risto toimii Maconilla rakentamisen erikoisasiantuntijana.

Hänellä on vuosikymmenien kokemus kansainvälisistä rakennushankkeista asiantuntijana ja työmaavalvojana sekä rakennustarkastajana.

Julio Cesar Sivira Insinööri

Asiantuntija

Julio on laitetekniikan insinööri Venezuelasta. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus öljy- ja kaasualalta. Julio taitaa CAD-suunnittelun, paineastioiden ja lämmönvaihtimien mitoitukset, sammutusjärjestelmät ja asennukset.

Juliolla on hyvä kokemus kansainvälisistä standardeista (ASME,API, ANSI) ja NFOA koodeista. Lisäksi Julio voi auttaa yritystäsi Venezuelan markkinoilla.

Yhteistyökumppanimme

Asiantuntijaksi Maconille?

Oletko sinä asiantuntija, joka voi tarjota osaamisensa Maconin käyttöön? Ota rohkeasti yhteyttä.

Tule käymään

Teknologiantie 18 A,
90520 Oulu

info(a)macon.fi

  Jätä meille viesti

  AAA-luottoluokitus
  Kauppakamarin jäsen
  Luotettava Kumppani
  Mikko Ahokas Consulting Oy

  Teknologiantie 18, 90590 Oulu

  2662787-2

  info(a)macon.fi

  Mikko 040 502 5249

  Rekisteriseloste

  × WhatsApp Mikko